mustafa
mustafa
mustafa
Ali-cenab – Şâh-Süvar (Şehsuvar) Vâlide Sultan

2. Mustafa‘nın 9 eşi olduğu, bunlardan Ali-cenab’ın Baş Haseki olduğu biliniyor. Şâh-Süvar (Şehsuvar) Vâlide Sultan ise 4. Haseki’ydi ve oğlu III. Osman tahta geçtiğinde Valide Sultan olmuştu. Saliha Sebkâti Vâlide Sultan da saraydaki cariyelerdendi ve I. Mahmut’un annesiydi. 2. Mustafa’nın diğer eşleri Hüma Şah Haseki, Afife Haseki, Hatice Haseki, Hafsa Sultan (Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetle muhtemeldir), Hanife Hâtûn ve Fatma Şahin Hâtûn’dur.