laiklik-nedir3c0bb00eb8239c5d485c
Atatürk İlkeleri

Atatürk ilkeleri Cumhuriyet rejiminin temel taşlarıdır. 6 tane Atatürk ilkesi vardır ve bütün ilkeler akıl ve bilim üzerine kurulmuştur.

Birleştirici İlkeler

– Evrenseldir

-Akılcı ve Bilimseldir

-Barışçıdır

-Milli egemenlik ve Milli bağımsızlıktan yanadır

-Kişi hak ve özgürlüklerini esas alır

İLKELER

Cumhuriyetçilik

Cumhuriyetlik halkın kendi kendisini yönetebilmesidir. Yani halkın yönetimde söz sahibi olmasıdır. Devleti yönetecek kişileri halk kendi iradesi ile seçmektedir.

Bu Alanda Yapılan İnkılaplar

-TBMM’nin Açılması

-Saltanatın Kaldırılması

-Cumhuriyetin İlanı

-Halifeliğin Kaldırılması

– Çok Partili Hayat

-Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi

-Anayasaların Hazırlanması

Milliyetçilik

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı çok farklıdır. Irkçılık esasına dayanmaz. Din, Dil, Irk ayrımı yapmaz ayrıştırıcı değil bütünleştiricidir. Atatürk’e göre bu millet için çalışan bu vatana hizmet eden herkes Türktür.

Bu Alanda Yapılan İnkılaplar

-Türk Tarih Kurumunun Açılması

-Türk Dil Kurumunun Açılması

-İstiklal Marşının Kabulü

-Tevhid-i Tedrisat Kanunun Çıkarılması

– Kabotaj Kanunun Çıkarılması

Halkçılık

Halkçılık kavramı eşitlik esasına dayanmaktadır. Devletin sunduğu imkanlardan herkesin eşit olarak yararlanması Halkçılıktır. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur.

Bu Alanda Yapılan İnkılaplar

-Ağa, Bey, Efendi gibi unvanların kaldırılması

-Medeni Kanunun Çıkarılması

-Soyadı Kanunun Çıkarılması

-Aşar Vergisinin Kaldırılması

-Şapka Kanunun Çıkarılması

-Modern ölçü birimlerinin kullanılması

-Hafta tatilinin Cuma’dan Pazar’a alınması

– Şapka Kanunun Çıkarılması

-Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi

Laiklik

Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Laiklik insanların dini inançlarını yaşamalarını engellemez aksine herkesin inancını özgürce yaşamasına olanak sağlar. Laiklik ilkesi akılcı ve bilimseldir.

Bu Alanda Yapılan İnkılaplar

-Saltanatın Kaldırılması

-Halifeliğin Kaldırılması

-Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

-Tevhid-i Tedrisat Kanunun Çıkarılması

-Medreselerin Kapatılması

-Şeriye Vekaleti yerine Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması

-Anayasadan “Devletin dini İslam’dır”  maddesinin çıkarılması

Devletçilik

Devletçilik ilkesi ekonomiyle ilgilidir. Devletçilik kısaca ekonomik faaliyetlerin devlet tarafından yürütülmesidir. Özel teşebbüse karşı değildir.

Bu alanda Yapılan İnkılaplar

-İzmir İktisat Kongresinin düzenlenmesi

-Fabrikaların Açılması (Uşak Şeker Fabrikası-Karabük Demir Çelik Fabrikası)

-Bankaların Açılması (Sümerbank-Etibank-İş Bankası-Ziraat Bankası-Denizbank)

-Kabotaj Kanunun Çıkarılması

-Maden Tetkik Arama Enstitüsünün Kurulması (MTA)

– I.veII. Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanması ( II. Beş Yıllık Kalkınma Planı II. Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamamıştır.

-Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması

İnkılapçılık

İnkılap kelime anlamı olarak yenilik demektir. İnkılapçılık ise yenileşme anlamına gelmektedir. Atatürk’ün İnkılapçılık ilkesine göre devlet en modern olanı kendi yapısına uygun olarak içinde bulundurmalıdır. Atatürk’ün yapmış olduğu bütün inkılaplar İnkılapçılık ilkesi doğrultusunda yapılmıştır.

Sercan YILMAZ