mustafa
mustafa
mustafa
Avn'ül-Hayat – Ayşe Adil-Şah

3. Mustafa‘nın eşlerinde Avn’ül-Hayat, Baş Kadın Efendi’ydi. Yine bir Başkadın Efendi olan Mihr-î-Şah Valide Sultan da, III. Selim’in annesiydi ve Valide Sultan olarak haremde güç kazanmıştı. 3. Mustafa’nın diğer eşleri de Rif’at Kadın Efendi, Hatice Sultan’ın annesi olan Ayşe Adil-Şah Kadın Efendi, Fehmi Kadın Efendi ve Binnaz Kadın Efendi’ydi.