abdülhamid
abdülhamid
abdülhamid
Ayşe Seniyeperver (Sinâ-Pervar) Valide Sultan

1. Abdülhamid de, en fazla eşi olan padişahlar arasındadır. 15. eşinin arasından Ayşe Seniyeperver (Sinâ-Pervar) Valide Sultan,4. Mustafa’nın manevî annesiydi. 4. Mustafa’nın gerçek annesi ise İkbâl Nükhet-Sedâ Hânımefendi’ydi. Nakş-î-Dil Haseki Valide Sultan da haremde gücüyle adından uzun yıllar söz ettirmişti. Yaptığı reformlarla padişahlığı güçelndiren II. Mahmud’un annesiydi. 1. Abdülhamid’in diğer eşleri ise Hatice Ruh-şah, Hüma Şah, Ayşe, Binnaz, Dilperiz, Mehtabe, Misl-i Na-yab Kadın Efendi, Mû’teber Kadın Efendi, Nevres, Fatma Şeb-safa, Mihriban ve Ayşe Hanımefendi’ydi.