Sürmeli Ali Paşa
Sürmeli Ali Paşa
Sürmeli Ali Paşa
Bayram Paşa

Bayram Paşa (ō. 21 Mart 1638) IV. Murat saltanatında 2 Şubat 1637 – 26 Ağustos 1638 tarihleri arasında bir yıl altı ay yirmi iki gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi onun adını taşımaktadır.

Hayatı
İstanbul doğumlu ve Türk asıllıdır.

Enderun’da eğitim gördü. Çıkışta çuhadar-ı şehriyari oldu. 1621’de ilk defa yeniçeri ağası olarak tayin edilmekle beraber bir gün sonra tenzil edilip “turnacıbaşı” olarak görev verildi. Sonra da “kul kethudası” oldu. Eylül 1623’de yeniçeri ağaligia terfi etti. Hemen o yıl vezirlik rütbesi verilip kubbealtı veziri oldu. Haziran 1626’da Mısır valiliğine atandı. 1628’de bu valilik görevineden alındı ve İstanbul’a dönüp kubbealtı vezirliğinde göreve devam etti.

Gençliğinde çok yakışıklı olduğu kayda geçmişti. Daha yeniçeri iken dönemin padişahı İ. Ahmed’in kızı Hanzâde Sultan ile evlendi. Saraya intisabından sonra kendine bir konak verilip önemli mevkilere getirildi.

IV. Murad saltanatında 2 Şubat 1637’de Tabanıyassı Mehmed Paşa’nın azli ile sadrazamlığa yükseldi. Bayram Paşa sadrazamlığı sırasında şair Nef’i’yi idamı ettirmesi ile de tanınmaktadır. IV. Murad’ın, Nef’i’den bir daha hicvıye yazmaması istemesinden sonra Nef’i, sözünü tutmamış ve IV. Murad’ın eniştesi Bayram Paşa’yı hicvetmiştir. Bayram Paşa’nın isteği üzerine padişah, Nef’i’yi idam ettirmiştir. Şair Nef’i, Bayram Paşa’nın evinde öldürüldükten sonra cesedi Sarayburnu’ndan denize atılmıştır.

Padişahın Bağdat Seferi sırasında, Eylül 1638’de Urfa yakınlarında Celab mevkinde beyin kanamasından ölmüştür. Cesedi İstanbul’a nakledilmiş ve İstanbul’da Cerrahpaşa’da o zamanki Avratpazarı mezarlığında defnedilmiştir