kanuni sultan süleyman
kanuni sultan süleyman
kanuni sultan süleyman
BEYİTLE İSTENEN FETVAYA BEYİTLE CEVAP

Kanuni Sultan Süleyman,sarayın bahçesinden armut ağaçlarını kurutan karıncaların öldürülebilmesi için Şeyhulislâm Ebussuûd Efendi’den aşağıdaki beyitle fetvâ istedi:

Dırahta ger ziyân etse karınca,
Zararı var mıdır ânı kırınca

Pâdişah’ın bu fetvâ talebine, Ebussuûd Efendi de bir beyitle cevap verdi:

Yarın Hâkk’ın dîvanınâ varınca
Süleyman’dan hakkın alır karınca