mahmud
mahmud
mahmud
Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan

2. Mahmud‘un 17 eşinden en güçlüsü ve yaptıklarıyla adından en çok söz ettireni, I. Abdülmecit’in annesi olan Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan’dı. Pertevniyal (Pertav-Nihâl) Vâlide Sultan ise Sultan Abdülaziz’in annesi ve Beşinci Kadın Efendi’ydi. 2. Mahmud’un diğer eşleri Haciye Pertev-Piyale Nev-fidan, Ali-cenab, Fatma, Aşub-i Can, Haciye Hoş-yar, Nurtab, Misl-i Na-yab, Perviz-felek, Vuslat, Zer-nigar, Ebr-i Reftar, Hüsn-i Melek Hanımefendi, Zeyn-i Felek Hanımefendi, Tiryal Hanımefendi, Lebriz-Felek Hanımefendi’ydi.