Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa
Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa
Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa
Boşnak Derviş Mehmet Paşa

Boşnak Derviş Mehmet Paşa (d. ? – o. 9 Aralık 1606) I. Ahmet saltanatı döneminde 21 Haziran 1606-9 Aralık 1606 tarihleri arasında beş ay on sekiz gün sadrazamlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı
Bosnalıdır.

Bostancı ocağında eğitim görmüştür. Nispeten genç yaşında “bostancıbaşı” olduğu için Civan Bey olarak da anılırdı. Genç I. Ahmet’in gözüne girip teveccühünü kazandı. 1605’te vezirlikle beraber kaptan-ı derya olarak da görev verildi. I. Ahmed’in annesi olan Handan Sultan oğluna bu kişiye inanmamak için ikna etmeye çalıştı ama Handan Sultan 12 Kasım 1612’de öldü. 15 yaşında olan I. Ahmet kaptan-ı derya Derviş Mehmet Paşa’nın daha çok tesiri altına girdi.

Sadrazam ve Avusturya cephesi serdar-ı ekremi Lala Mehmed Paşa Avusturya ile sulh anlaşması imzalamak için Zitvatorok’ta müzakereler yapılmakta iken İstanbul’a döndü. I. Ahmet’in yakını olan kaptan-ı derya sultanı Sadrazamı İran cephesine serdar olarak göndermesi için telkinler yapmakta idi. I. Ahmet de Lala Mehmet Paşa’yı İran serdarı yapmakta çok kararlıydı. Huzura çıkan Lala Mehmet Paşa Avusturya savaşının daha halledilmemiş tarafları olduğunu, bunun için İran seferine gitmesinin doğru olmadığını arzetti. Fakat I. Ahmet inat etti ve hatta lalasını idam etmekle tehdit etti. Buna çok üzülen Lala Mehmet Paşa bir felç geçirdi ve birkaç gün sonra vefat etti.

Derviş Mehmet Paşa 21 Haziran 1606 tarihinde sadrazam olarak tayin edildi. Lala Mehmet Paşa’nın servetinin bir kısmının ordu gereksinimlerini karşılamak için kullanılmasına ve diğer kısmının da Lala Mehmet Paşa’nın yetim çocuklarına verilmesi için Sultan’dan izin çıkmıştı. Fakat Derviş Mehmet Paşa hazine darlığı sebebiyle bu servetin tümünü müsadere ettirdi. İngiliz İstanbul elçisi Sir Henry Lello, Derviş Mehmet Paşa’nın hazine darlığını bahane ederek vakıfların fazla gelirlerini aldığını ve zengin Yahudilerden, bedelini sonradan ödemek sözüyle, gümüş ve mücevherat toplattırdığını bildirir. İstanbul’da halktan her şanşin başına 1000 akçe rüşvet aldığı da iddia edilmiştir.

Diğer taraftan da sadrazam olmak geri niyetiyle, görevi istemeyen Lala Mehmet Paşa’yı İran seferi serdarı olmak için zorlamaya I. Ahmet’i ikna eden Derviş Mehmet Paşa, kendisi sadrazam olunca İran seferine gitmekten kaçınmıştır. Yerine bostancıbaşı olan Ferhat Ağa’ya paşalık verdirtmiş ve onu serdar olarak Celaliler üzerine ve doğuya göndertmiştir. Ferhat Paşa Celali isyanı bastırmak için önce gittiği Aydın ve Saruhan yörelerine halka büyük eziyetler yapmıştır ve buranın halkından büyük gruplar bu zulmün şikayetini Divan-ı Humayuna yapmak için İstanbul sokaklarını doldurmuştur. I. Ahmet bundan çok etkilenmiştir.

Derviş Mehmet Paşa Saray yakınında Demirkapı’da konağı bulunmakta idi. Bu konağı yaptırmak bir Yahudi’ yi emin tutmuş ama yapım masraflarını ödemeyip tümünü bu Yahudi emine ödetmiştir. Bu Yahudi de gizliden “konak mahzeninden saraya gizli bir yol açtırıp padişaha suikast yapacağını” dedikodu olarak yaymaya başlamıştır. Bu uydurma dedikodular I. Ahmet’in kulağına gidince 16 yaşında tecrübesiz olan I. Ahmet birden hiç soruşturma yapmadan Derviş Mehmet Paşa’nın idamına karar vermiştir. 9 Aralık 1606’da sadrazam I. Ahmet tarafından saraya davet edilmiş ve şehzadeler muallim hanesine girdiği zaman saray acemileri hücumuyla boğulup idam edilmiştir.