osmanlı-armasi-canvas-tablosu
Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa

Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa, (d. 1638 Bozok – ö. Kasim 1698 Edirne) II. Ahmet saltanatında, 27 Mart 1693 – 14 Mart 1694 tarihleri arasında on bir ay on sekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Yaşamı
Bozok, Yozgat taraflarındandır.Babasının adı Derviş Mehmed’dir. Sarayda Enderun’da yetişmiş. 1680’de silahdâr olarak görevlendirilmiştir. Aralık 1680’de vezirlik verilmiştir. Ardından Kaptan-ı Derya görevine tayin edildi. 1684’de bu görevden azledildi.

Özi Valisi ve Lehistan cephesi serdari tayin edildi. Kırım Hanlığı kuvvetleriyle beraber Kamaniçe’yi Leh taarruzundan kurtardı. 1690’da Şam valisi oldu. Şam valisi iken Sultan İbrahim’in kızı olan Beyhan Sultan ile evlenerek saraya damat oldu. 1691’de Trablusşam valiliğine tayin edildi. 1692’de ikinci vezir ünvanı verilerek rikab-ı humayun kaymakamlığına atandı.

Mart 1693’de ikinci vezir iken Merzifonlu Çalık Hacı Ali Paşa’nın yerine 27 Mart 1693’te sadrazam oldu. Sadrazam iken serdar-ı ekrem olarak Avusturya seferine çıktı. Belgrat kalesini Avusturya kuşatmasından kurtardı. Bu kaleyi tamir ettirerek Edirne’ye döndü. Avlanmaya meraklıydı ve II. Ahmet onun avla uğraşmaktan devlet işlerine zamanı kalmadığı ve işlere bakmadığını görüp 14 Mart 1694’de onu azletti. Yerine Sürmeli Ali Paşa sadrazam oldu.

Bozoklu Mustafa Paşa’nın önce ikinci kez Trablusşam valisi tayin edildi ise de oraya harekete geçmeden tutuklandı. Karısı Beyhan Sultan’ın araya girmesi ile padişah tarafından af edildi ve Sayda valisi olaraak tayin edildi. 1696’da ikinci defa Şam valisi oldu. Temmuz 1697’de sadrazam Elmas Mehmet Paşa’nın Avustrurya seferine çıkıp 11 Eylül 1697 tarihinde Zenta Muharebesi’nde şehit olması döneminde İstanbul’da sadaret kaymakamı görevini yaptı. Yeni sadrazam olarak Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa tayin edilince Boğaz Hisarı muhafızı yapıldı. Haziran 1898′;de üçüncü defa Sedaret kaymakamı olarak görevlendirildi. Bu görevde iken 7 ay sonra bir nüzül inmesi dolayısıyla hayat gözlerini yumdu. Cenazesi Edirne Üç Şerefeli Camii kabristanında gömülüdür.