Çandarlı İbrahim Çelebi
Çandarlı İbrahim Çelebi
Çandarlı İbrahim Çelebi
Çandarlı İbrahim Çelebi

Çandarlı İbrahim Paşa veya Çandarlı İbrahim Çelebi (d. 1429 – ö. 1499), II. Bayezid saltanatında 1498-1499 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Çandarlılar ailesine mensuptur ve bu ailenin çıkardığı ön planda yer almış son ferttir.
II. Murad’a veziriâzamlık yapmış dedesi Çandarlı İbrahim Paşa’dan ayırmak için Çandarlı İkinci İbrahim Paşa şeklinde anılır.

Hayatı
İstanbul’ un fethinden sonra idam edilen Çandarlı (2.) Halil Paşa’ nın en küçük oğlu olup, ilmiye sınıfında yetişmiştir. 1453 yılında Edirne kadısı olarak bulunuyordu. 1465′ de kazasker olup, 1474′ de vezirlikle Amasya şehzadesi Bayezid’ in lalalığına tayin edilmiş ve daha sonra görevinden alınarak İstanbul’a geri dönmüştür. II. Bayezid devrinde Anadolu kazaskeriyken, 1485′ de Rumeli kazaskeri ve 1486′ da divanda üçüncü vezir, bir sene sonrada ikinci vezir olmuştur. 1498′ de vezir-i azam olup, 1499′ da İnebahtı seferinde ordugahta vefat etmiştir.