Güncel Yazılar

Şu başlıktaki tüm yazılar: Mimari ve İç Mekan

 • Süleymaniye Camii

  Süleymaniye Camii

  Süleymaniye Camii 1550 -1557 yılları arasında Mimar Sinan tarafından, Kanuni Sultan Süleyman adına yapılmış. Klasik Osmanlı Mimarisi tarzında yapılan eserin, çevresinde , medrese (okul), hastane, hamam, kütüphane, aşevi gibi bir çok yapı bulunuyor.Süleymaniye Camii’nin 4

  Devamını Oku »
 • Yerebatan Sarnıcı

  Yerebatan Sarnıcı

  İstanbul ‘da eskiden kalma büyük sarnıçtır. Yerebatan Sarayı adıyla anılan Bazilika Sarnıcı, İstanbul’da Ayasofya ile Cağaloğlu arasında bulunan büyük bir sarnıçtır. Günümüzde de içinde su bulunan bu büyük kapalı sarnıç, kentin su ihtiyacını karşılamak üzere ilkçağ’da yapılmıştı. İstanbul, tarihin bütün çağlarında güçlü devletlerce

  Devamını Oku »
 • Çini ve Keramik

  Çini ve Keramik

  Türk mimarlığında çininin bezeme düzeni içinde mimarlığa bağlı olarak kullanılışı, İran Büyük Selcukluları ile başlar. Çininin mimarlıkta yoğun biçimde kullanılması ve gelişmesi XIII.yüzyıl sonlarına rastlar. İlk Osmanlı dönemi çinileri renk bakımından daha zengindir. Osmanlı

  Devamını Oku »
 • Ahşap Oymacılığı

  Ahşap Oymacılığı

  Ahşap işçiliği Anadolu‘da Selçuklu döneminde gelişip, kendine özgü bir karekteristik niteliğe bürünmüştür. Selçuklu ve Beylikler dönemi ağaç eserler genellilkle mihrap, cami kapısı, dolap kapakları gibi mimari elemanlardan oluşan usta işi eserlerdir. Osmanlı dönemine gelindiğinde

  Devamını Oku »