Bahadırzade Arabacı Ali Paşa
Bahadırzade Arabacı Ali Paşa
Bahadırzade Arabacı Ali Paşa
Çerkes Mehmet Paşa

Çerkes Mehmet Paşa IV. Murat saltanatının devlet idaresinin Valide Kösem Sultan’ın elinde olduğu ilk dönemlerinde 3 Nisan 1624 – 28 Ocak 1625 tarihleri arasında dokuz ay yirmi beş gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı
Çerkes asıllıdır. Enderun’da yetişmiştir.[1]Önce padişah silahtarı olmuştur. Saraydan çıkması 1618’de Şam Beylerbeyliği’ne atanması ile olmuştur. Sonra 1621’de İstanbula’ gelmiş ve kubbe veziri olarak Divan-ı Hümayun’da görev yapmıştır.

3 Nisan 1624’de Kemankeş Ali Paşa sadrazamlıktan azledilip idam edilmesinden sonra sadrazam olarak görev verilmiştir. Bu sırada, önce II. Osman’ın intikamı almak üzere isyan eden eski Erzurum valisi Abaza Mehmet Paşa Orta Anadolu’ya sarkmış idi. Abaza Mehmed Paşa’yı tenkil için serdar olan Sadrazam önce Konya ve Niğde’yi bu Celali isyancılarının elinden kurtarmıştır. Sonra 3 Eylül 1624’de Abaza Mehmed Paşa’yı Kayseri yakınında “Karasu Köprüsü Muharebesi”‘nde mağlup etmiştir. Diğer taraftan doğu’da İran’la savaş devam etmekteydi. Çerkes Mehmet Paşa İran’a karşı serdar-ı ekram olarak da görevlendilmişti. O kış ertesi yıl yapılması planlanan İran seferine hazırlık yapmak için Tokat’a gelmiştir. Burada 28 Ocak 1625’de hastalanıp vefat etmiştir.

Naaşı İstanbul’a getirilmiş ve Bayezid Camii mezarlığına gömülmüştür.

Uzunçarsılı’ya göre

orta derecede iktidarlı, hamiyetli ve iyi ahlaklı bir vezir olarak tanınmıştır.