Bahadırzade Arabacı Ali Paşa
Bahadırzade Arabacı Ali Paşa
Bahadırzade Arabacı Ali Paşa
Dukakinoğlu Ahmet Paşa

Dukakinoğlu Ahmet Paşa (d.? – ö. Mart 1515), I. Selim saltanatında Aralık 1514 ile Mart 1515 tarihleri arasında toplam iki buçuk ay sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Arnavut kökenli bir hristiyanolup, Arnavutluk’un önemli bir ailesi olan Dukakinler’ den gelmekteydi. Kendi iradesi ile müslüman olarak Osmanlı hizmetine girmiş ve hızla yükselerek sancakbeyiyken Yavuz Sultan Selim döneminde ikinci vezir olmuş, Çaldıran Savaşı dönüşünde azledilen Hersekli Ahmed Paşa nın yerine veziriazamlığa getirilmiştir. Ayrıca I. Selim’in kızkardeşinin damadıydı. I. Selim, Amasya’da kışladığı sırada, ilkbaharda tekrar İran üzerine gidileceği haberini alan yeniçeriler ayaklandı. Yeniçeriler, Dukakinoğlu Ahmed Paşa ile Vezir Piri Paşa’nın evleri bastılar, ertesi günü Divan’a gelerek edepsizliklerine devam ettiler. Yavuz Selim olay hakkında yaptırdığı gizli soruşturma sonucu olayda Dukakinoğlu Ahmed Paşa’nın tertibi olduğunu öğrendiğinde huzuruna getirtip bizzat kendi hançeriyle Dukakinoğlu Ahmed Paşa’ yı yaralayıp yanında bulunan akhadımlara başını kestirterek öldürtmüştür.