Hacı Paşa
Hacı Paşa
Hacı Paşa
Hacı Paşa

Mehmet Hacı Paşa padişah Orhan Gazi saltanatında, takriben 1348-1349 yılları arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.[1] Öreğin ne doğum, yılı, ne doğum yeri, ne ölüm yılı, ne de ölüm tarihi bilinmemektedir. Vezir Nizammeddin Ahmet Paşa’yı takiben 1348(?)’de Orhan Gazi’nin veziri olmuş; 11 yıl süren bu görevden sonra 1459(?)’da yerine Kayserili Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa bu vezirlik görevine geçmiştir.