mehmed
mehmed
mehmed
Handan Valide Sultan – Fûl-Dâne Vâlide Sultan

3. Mehmed‘in ilk eşi Handan Valide Sultan, Safiye Sultan’la birlikte uzun yıllar haremde etkili oldu. Oğlu 1. Ahmed padişah olduktan sonra Safiye Sultan’ı eski saraya gönderince, Kösem Sultan’a kadar sarayda gücünü korudu. !. Ahmed’den sonra padişah olan I. Mustafa’nın da annesiydi. 3. Mehmed ‘in diğer eşlerinden Fûl-Dâne Vâlide Sultan, Abaza asıllıydı ve I. Mustafa’ya manevî annelik yapmıştı. Fûl-Dâne Haseki ve Naz-perver Haseki de 3. Mehmed’e birer şehzade verdi.