süleyman
süleyman
süleyman
Hatice Haseki – Behzat Haseki

2. Süleyman‘ın ilk eşi, Baş Kadın olan Hatice Haseki’ydi. Aynı zamanda cariyeler Behzat Haseki, İvaz Haseki, Sülün Haseki, Şeh-süvar Haseki ve Zeyneb Haseki de2. Süleyman’ın eşleri arasındadır.