3-selim-islahatlari
III. Selim Döneminde Yapılan Islahatlar

3. Selim Döneminde Yapılan Yenilikler
Savaşlarda alınan yenilgiler ve bu yenilgilerin doğurduğu ekonomik, sosyal, siyasi sorunlar, ıslahatların önce askerî alanda yapılmasına sebep oldu

III. Selim’in Dönemi Askerî  Islahatları:
– Nizam-ı Cedit Ordusu Avrupa’dan (Fransa, İsveç) uzmanlar getirilerek oluşturulmuştur. Bu ordu Avrupa disiplini, Avrupa tarzı üniforma ile donatılmıştır. Bu ordu, bir dönem Avrupa’yı dize getirmiş olan Napolyon’un ordularını, Akka’da durdurmayı başarmıştı.
– Mühendishane-i Berr-i Hûmayun’un (Kara Mühendis Okulu) kurulması ve Mühendishane-i Bahr-ı Hûmayun’un (Deniz Mühendis okulu) genişletilmesi ile, ordunun ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacı karşılandı.
– Donanma ve tersanelerde de yenileme çalışmaları yapıldı.

III. Selim’in diplomatik alanda yaptığı ıslahatlar:
– Avrupa’nın o dönemdeki en önemli merkezlerine yani Londra, Paris, Berlin, Viyana gibi şehirlere daimi elçilikler açıldı. Böylece Avrupa’da meydana gelen önemli gelişmelerden çok daha hızlı haberdar olundu.

Ekonomik alanda yapılan ıslahatlar:
– İrad-ı Cedit adıyla yeni bir hazine kuruldu. Bu hazine, yeni kurulmuş Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuştu. Ancak yeni hazineye gelir sağlamak için yeni vergi konulunca, halk bu durumdan rahatsızlık duydu.
– Yerli malı kullanımı teşvik edildi, ithalata sınırlama getirildi. Böylece iç piyasa canlandırılmaya, yerli üretici ve Osmanlı parasının değeri korunmaya çalışıldı.