metekaan
İlk Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi

İlk Türk Devletlerinde yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu inanca Kut Anlayışı denir. Hükümdar ve ailesi Tanrı tarafından kutsanmış sayılır ve kut bütün aile üyelerinde bulunurdu. Ancak bu inanış taht kavgalarının çıkmasına neden olmuştur.
HÜKÜMDAR UNVANLARI
Han
Hakan
Kağan
Sanyu
Tanhu
İlteber
İdikut
Yabgu
HÜKÜMDARLIK ALAMETLERİ
Otağ(Çadır)
Tuğ (Sancak)
Sorguç(Kotuz-Miğfer)
Nevbet(Davul)
Örgin(Taht)
Ok ve Yay
KURULTAY
İlk Türk Devletlerinde hükümdara devlet yönetiminde yardımcı olan meclistir. Toy ve Kengeş isimleriyle de bilinir. Devlet işleri burada görüşülür hatta beylerin seçimi de kurultayda yapılırdı.
Üyeleri
Hükümdar: Kurultaya başkanlık yapar
Tigin: Hükümdar çocuğu
Aygucı:Hükümet başkanı
Tamgacı: Dış işleriyle ilgilenir
Apa: Sivil yönetici
Tarkan: Ordu komutanı
İKİLİ TEŞKİLAT
Devlet yönetimini kolaylaştırmak için ilk türk devletleri ikili teşkilat sistemini uygulamıştır. Devlet doğu- batı diye ikiye ayrılmıştır. Doğu kutsal sayılmış ve hükümdar doğuyu yönetmiştir diğer haneden üyesi ise Yabgu sıfatı ile devletin batı kanadını yönetmiştir. Ancak bütün haneden üyeleri kut anlayışına sahip olduğu için ikili teşkilat devletin kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur.

Sercan YILMAZ