Sürmeli Ali Paşa
Sürmeli Ali Paşa
Sürmeli Ali Paşa
Karamanlı Mehmet Paşa

Karamanlı Mehmet Paşa (13 Eylul 1458, Karaman – 4 Mayıs 1481, İstanbul) Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1477-1481 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Karaman’da 13 Eylül 1458’de doğmuştur. Okumak için İstanbul’a gidip Veli Mahmut Paşa tarafından inşa edilmiş medresede eğitim gördü. Daha sonra medresede bir müderris olarak çalıştı.

İlmiye sınıfının yüksek kısmında olduğu için Fatih’e danışmanlık yaptı. Çok geçmeden Nişancı görevine atandı. Fatih Sultan Mehmed’in hazırlamış olduğu Kanunname’nin yazarının Nişancı Karamanlı Mehmet olduğu belirtilmektedir. Fatih Sultan Mehmed’in Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’a yazmış olduğu yüksek edebi değeri olan mektupları hazırlamakta da sultana destek sağladığı bildirilmektedir.

1453’de İstanbul’un Fethi’nden sonra hemen idam edilen sadrazam Çandarlı (2.) Halil Paşa’dan sonra Fatih Sultan Mehmed’in seçtiği sadrazamların hepsi devşirme asıllı ve saray Enderun okulu eğitimli “kullar” olduğu ve Sultan’ın böylece Sadrazam’ın Türk asıllılardan ayrı bir klik kurmasının önlemek istediği tarihçilerin çok dikkatini çekmiştir. Osmanlı Devleti’nin yükseleşi döneminde “kullar” ile “Türk asıllılar” arasında mücadelede “kullar”‘ın üstün geldiği bir tarih teorisi olarak çok tartışma doğurmuştur. Bu “tarihsel süreç” içinde 1477’de Karamanlı Türk asıllı Karamanlı Mehmet Paşa’nın sadrazam olarak göreve getirilmesi bu teori ile uyuşmaz oldugu işaret edilmektedir.

Karamanlı Mehmet Paşa’nın 3 kusur yıl süren sedareti sırasında Osmanlı Devleti’inin iç idaresinin reformları ile uğraştığı bildirilmektedir.

1481’de Fatih Sultan Mehmet öldüğünde geleneksel olarak Sadrazamın yeni Sultan tahta geçene kadar eski Sultan’ın ölüm haberini gizli tutması gerekmekte idi. Sadrazam olan Karamanlı Mehmet Paşa Fatih’in varisi olan ve İstanbul’dan uzakta bulunan iki oğluna, Beyazid’a Amasya’ya ve Cem Sultan’a Karaman’a, babalarının öldüğünü bildiren haberciler gönderdi.Cem Sultan’ın bulunduğu Karaman İstanbul’a daha yakındı ve Karaman Sadrazam’ın doğum şehri idi. Karamanlı Mehmet Paşa’nın bu tutumu Cem Sultan’ın taraftarı olduğu şüphesini doğurmaktaydı. İstanbul’da bulunan yeniçeriler Beyazıt tarafını tutmaktaydılar. Daha yeni sultan İstanbul’a ulaşmadan yeniçeriler ayaklandılar ve 4 Mayis 1481, Sadrazam Karamanlı Mehmet Paşa’yı öldürdüler.