4_6_yuzyila_kadar_kavimler_gocu
Kavimler Göçü

Orta Asya’da Teoman tarafından kurulan Asya Hun İmparatorluğu, Mete Han döneminde en parlak dönemini yaşadı. Ancak Mete Han’ın ölümünden sonra Hun İmparatorluğu zayıflamaya başladı Çin’in baskısı ve taht kavgaları yüzünden Hun İmparatorluğu 2’ye ayrıldı. Batı Hunları Hazar Denizi ve Aral Gölü arasında Alan topraklarını işgal etti. Önüne gelen toplumları da batıya doğru itmiştir. Vizigotlar, Ostrogotlar ve Vandallar yerinden edilmiştir. Hunların batıya devam eden bu hareketi sonucunda birçok kavim avrupaya gitmiştir. Bu kavimlerin yurt bulma mücadelesi Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasına neden olmuştur. Avrupaya gelen kavimler bugünkü avrupa toplumlarının temelini atmıştır. Germenler Almanya’yı, Franklar Fransa’yı Vandallar İspanya’yı Anglosaksonlar ise İngiltere’yi kurmuştur. Öte yandan Avrupaya gelen Türklerde boş durmamış burada Avrupa Hun Devleti’mi kurmuştur.
SONUÇLARI
-Roma İmparatorluğu 2’ye ayrılmıştır.
-Avrupa toplumunun günümüz temelleri atılmıştır.
-İlkcağ kapandı Ortaçağ açıldı.
-Avrupa Hun Devleti kuruldu.
-Feodalite sistemi ortaya çıktı.
-Hristiyanlığın barbar kavimler arasında yayılmasıyla kilise güçlendi skolastik düşünce ortaya çıktı.

Sercan YILMAZ