kürşad2
Kürşat ve Kırk Çerisi

Kürşat büyük Türk prensi. Kürşat, Çuluk Kağan’ın en küçük oğludur. Göktürklerin yıkılmasıyla birlikte Türkler Çin esareti altında kaldı. Ancak Türkler bağımsızlığına düşkün bir millet olduğu için bu duruma katlanamazdı. Bu dönemde Çin İmparatorluğunun başında 13. Tang hanedanında Li Şih-min bulunuyordu. İmparatorun bir özelliği vardı. Her akşam kılık değiştirerek başkentte dolaşırdı. Bu durumdan haberdar olan Kürşat yanına 40 yiğit çeri topladı. Bu çerilerin hepsi gözü kara ve çok iyi silah kullanırdı. Kürşat’ın planı belliydi. İmparator her akşam olduğu gibi dışarı çıktığında bir sokak baskınıyla imparatoru esir alıp Türk iline kaçırmaktı. Bundaki amaç ise imparatora karşı Türk esirlerinin serbest bırakılmasını sağlamaktı. Kürşat ve arkadaşları planlarını uygulamak için hazırlandıkları gece hava patlayınca imparator o gece sarayından dışarı çıkmadı. Kürşat planın duyulup Türklerin katledilmesinden korktuğu için Çin Sarayına baskın verme kararı aldı ve 40 çerisiyle Çin Sarayının yolunu tuttu. Saraya ani bir baskın vererek imparatoru esir almaya çalıştı. Kürşat ve çerileri yiğitçe savaşıyordu ancak Çinli askerler bitmek bilmiyordu. Zor durumda kaldıkları için saray ahırına gidip atlarla oradan uzaklaştılar Çinli askerlerde onları takibe başladı. Vey Irmağı yakınlarında yavaşlayan Kürşat ve çerileri Çinlilerle savaşmaya başladı burada yiğitce canlarını verdiler ancak birçok Çinli askeride yanlarında götürdüler. Kürşat ve Çerilerinin bu hareketi Türkleri ayaklandırmış ve Kutluk Kağan öncülüğünde II. Göktürk Devleti kurulmuştur.

Sercan YILMAZ