ahmed
ahmed
ahmed
Mâh-Firûze Hatice Valide Sultan – Meh-Peyker Kösem Vâlide Sultan

Mâh-Firûze Hatice Valide Sultan, 1. Ahmed’in ilk eşi ve Genç Osman’ın annesiydi. 1. Ahmed’in diğer eşi Fatma Haseki de, saraydaki cariyelerdendi.

Meh-Peyker Kösem Vâlide Sultan , IV. Murat ve I. İbrahim’in annesiydi. Süt ninesiyle saraya geldiğinde 1. Ahmed’in gördüğü ve aşık olduğu Kösem Sultan’ın, eşi öldükten sonra Valide Sultan olabilmek için, Yeniçerilerle anlaşarak Genç Osman’ın ölümüne sebep olduğu ileri sürülmüştür. Genç Osman’ın ölümünden sonra yıllarca devleti yöneten tek kadın olan Kösem Sultan, halk tarafından yardımsever bir haseki ve valide sultan olarak tanınmıştı.