1369827047_buyuk
Malazgirt Savaşı
Büyük Selçuklu Devleti Gaznelilerle yapılan savaşlarla kuruluş sürecini tamamlamıştı.Özellikle 1048 Pasinler Savaşından sonra Türklerin Anadolu’ya akınları dahada arttı. Selçukluların Anadolu’ya yaptığı bu akınlar Bizans’ı rahatsız etmiştir. Anadolu’nun hakimi Bizans gibi görünse de Selçuklular yaptıkları akınlar sırasında halka zarar vermediği için daha çok sempati kazanan taraf olmuştur. Bu durum karşısında Selçukluları Anadolu’dan atmak isteyen Bizan imparatoru Romen Diyojen Doğu seferini düzenlemiştir. Kayseri ve civarını hakimiyet altına alan Romen Diyojen Sivas’a geldiğinde Ermenilere ağır kayıplar verdirmiştir. Diyoje ‘nin doğu seferi sırasında Sultan Alparlan İslam dünyası üzerindeki şii Fatimi tehlikesini ortadan kaldırmak için Mısır Seferi için yola çıkmıştı. Ancak Bizans ordusunun geldiğinin haberini alınca ordusunun yönünü Anadolu’ya çevirmiştir.
İki ordu Muş’un Malazgirt Ovasında karşı karşıya gelmiştir. Bizans ordusu sayı olarak Selçuklu ordusundan daha üstündür. Ancak ordunun büyük kısmı paralı askerlerden oluştuğu için vatan anlayışı yoktur. Savaş başladığında Sultan Alparslan Türklerin klasik savaş taktiği olan hilal taktiğini uygulamıştır. Aynı zamanda Bizans ordusu içinde paralı askerlik yapan Uz ve Peçenek Türkleri, düşman diye savaştıkları kişilerin soydaşları olduğunu görünce Selçuklu safına geçmiş ve savaşın kazanılmasında etkili olmuşlardır.
Malazgirt zaferi ile Anadolu’nun kapısı Türklere açılmıştır. Bizans İmparatoru Romen Diyojen esir edilmiş ancak Sultan Alparslan tarafından affedilerek ağır bir antlaşma imzalanmıştır.Urfa ve Antakya kaleleri Selçukluya bırakılacak ve Bizans Selçukluya yıllık vergi ödeyecekti. Romen Diyojen bu mağlubiyet sonrasında sadece savaşı kaybetmemiş aynı zamanda tahtını da kaybetmiştir. İstanbul’a döndüğünde yerine VII. Mihail geçmiş ve Diyojeni yakalatarak gözlerine mil çektirmiştir. Yeni imparator Diyojen’in yaptığı antlaşmayı kabul etmemiştir. Bunun üzerine Sultan Alparslan komutanlarına Anadolu’yu fethetme emrini vermiştir kim nereyi fethederse orası onundur demiştir.Böylece Anadolu’da ilk beylikler dönemi başlamıştır. Malazgirt Zaferi Anadolu’da Türk tarihinin başlangıcı olmuştur.
Sercan YILMAZ