Bahadırzade Arabacı Ali Paşa
Bahadırzade Arabacı Ali Paşa
Bahadırzade Arabacı Ali Paşa
Mehmet Tayyar Paşa

Mehmet Tayyar Paşa (d.? Ladik – ö. 24 Aralık 1638, Bağdad), IV. Murat saltanatında 26 Ağustos 1638 – 24 Aralık 1638 tarihleri arasında 3 ay 28 gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı
Tayyar Mehmed Paşa, Osmanlı İmparatorluğu Sivas Eyaleti Amasya sancağına bağlı Ladik kasabasındandı. Babası Nasuh Paşa’nın kethüdası ve sonra Bağdad valisi olan ve bu görevde iken 1625’te öldürülen Vezir Mustafa Paşa’dır.Tayyar lakabını olasılıkla süratli askeri harekatlarından almıştır. Bu lakabin babasından gelmiş olduğu da bildirilmektedir.

Tayyar Mehmet Paşa iyi bir eğitimle yetiştikten sonra çeşitli sancakbeyliklerinde bulundu. 1620 Lehistan Seferi’nde yararlıklar gösterdi. 1621’de vezirlik rütbesi verildi ve Halep valisi oldu ve ardından sıra ile Sivas valisi, 1630’da 1.kez Diyarbakır valisi, 1631’de Anadolu beylerbeyi; 1632’de 2.kez Diyarbakır valisi görevlerine getirildi. İkinci kez Diyarbakır valiliği ile birlikte Musul mühafızlığı görevi de verilmişti.

IV. Murat’ın Bağdat Seferi sırasında sadrazam Bayram Paşa yolda vefat edince ruznameci İbrahim Efendi’nin tavsiyesi üzerine sultan tarafından orduya çağrıldı ve kendisine 27 Ağustos 1638 tarihinde sadrazamlık görevi verildi. Bağdad kuşatması 15-16 Kasım’da başladı ama Aralık sonlarına kadar şehrin düşmesi gecikti. Bundan sinirlenen IV. Murad sadrazama şidetli bir emir göndererek surlara yapılacak şiddetli genel hücumla kalenin biran evvel ele geçirilmesini istedi. 24 Aralıkta surlara bir genel hücum başlatıldı ve Sadrazam Tayyar Mehmed Paşa şahsen serdengeçtilerin başına geçerek kalenin en önemli birkaç burcunu bu birlikle eline geçirdi. Ancak bu arada elinde kılıcı ile şehit düştü. Kuşatmanın 40. gününde ağır kayıplara uğramış bulunan Safevî kale komutanı Bektaşhan, vire ile teslim oldu.

Tayyar Mehmed Paşa’nın mezarı, aynı şehirde şehit olan babası Mustafa Paşa’nın mezarı yanında, İmam-ı Azam Türbesi Mezarlığı’ndadır.

Sultan IV. Murad’ın onun şehit olmasına çok üzülmüş olduğunu gizleyememiş ve

Ah Tayyar, Bağdad kalesi gibi yüz kaleye değerdin..

diye hayıflandığı bildirilmiştir.