Elmas Mehmet Paşa
Elmas Mehmet Paşa
Elmas Mehmet Paşa
Mesih Paşa

Mesih Paşa (ö. 1501), II. Bayezid saltanatında 1499-1501 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı
Aslen Rum olup, Paleologos Hanedanı’na mensuptur. Beylerbeyliği ve vezirlik görevlerine getirilmiştir. 1480 yılında gerçekleştirilen Rodos seferinde serdar olarak atanmış ancak adanın alınamaması üzerine vezirlikten azledilerek Gelibolu sancakbeyliğine gönderildi.Daha sonra divanda vezir bulunurken Çandarlı (2.) İbrahim Paşa’ nın vefatı üzerine vezir-i azam olmuştur. 1501 yılında Galata’ da ki barut mahzenine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangının söndürülmesi için çalışırken, Galata kadısı ile bulunduğu yüksek yerden düşerek yaralanmış ve birkaç gün sonra vefat etmiştir.