Bayezid
Bayezid
Bayezid
Nigar Hâtûn – Şirin Hâtûn – Gülruh Hâtûn

Hükümdarlığı döneminde Osmanlı devletinin sakin bir dönem geçirdiği 2. Bayezid‘in 8 eşi olmuştu. Nigar Hâtûn’un 3 çocuğu olmuş, bunlardan Şehzade Korkut, büyük bir başarıyla sürdürdüğü taht savaşının en sonunda Yavuz Selim’e yenik düşmüştür. Şirin Hâtûn, Gülruh Hâtûn, Bülbül Hâtûn, Hüsnüşah Hâtûn ve Ferahşad Hâtûn’dan sonra gelen Gülbahar Hâtûn, devletin 9. hükümdarı olan Yavuz Sultan Selim’in annesidir. 2. Bayezid’in son eşi olan Ayşe Hâtûn ise, Dulkadiroğulları Beyliği’nin onbirinci hükümdarı olan Alâüddevle Bozkurt Bey’in kızıdır.