Vintage picture frame on wall, seamless damask background, antique, victorian gold ornament, baroque brown, beautiful old paper, card, ornate cover page, label; floral luxury ornamental pattern template, concept design image idea
Vintage picture frame on wall, seamless damask background, antique, victorian gold ornament, baroque brown, beautiful old paper, card, ornate cover page, label; floral luxury ornamental pattern template, concept design image idea
Osmanlı Hanedanı ile hanedan reisliği ve günümüzde şehzadelik

Osmanlı Hanedanı ile hanedan reisliği ve günümüzde şehzadelik

Şehzadeler padişahın erkek çocukları oldukları için Osman Gazi’den itibaren devam eden soy bağı Osmanlı Hanedanlığı olarak adlandırılıyordu. 1792 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu dağılma dönemi başlamış ve bu dönem 1922 tarihinde Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışına kadar devam etmiştir. Günümüzde aynı soy bağının devamından gelen erkek çocuklar halen şehzade adıyla anılmaya devam etmektedir. Hatta Profesör Metin Hülagü II. Abdülhamit’ten sonra tüm şehzadelere yönelik bir siyaset yasağı olduğunu iddia etmektedir. Günümüzde Osmanlı Hanedanları ile soy bağı olanların bir kısmı Türkiye’de, bir kısmı ise yurt dışında değişik ülkelerde yaşamaktadırlar.

Bu kişilerden şehzade unvanını devam ettiren erkek çocukların en yaşlısı ve kıdemli üyesi ise “Hanedan reisi” adıyla adlandırılmaktadır. Osmanlı Hanedanlığı ise 1922 yılında Ankara Hükûmeti tarafından saltanatın kaldırılması ile son bulmuştur. Osmanlı Hanedanları 1922 tarihine kadar halen Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde muhafaza edilen “Osmanlı Hanedan Defteri”‘ne kayıt ediliyordu. Bu deftere kayıt edilen son Osmanlı Hanedanı Neslişah Sultan 2 Nisan 2012 tarihinde vefat etmiştir. Bu nedenle günümüzdeki kayıtları aile içerisinde tutulan Osmanoğulları ailesindeki “Hanedan reisi” kullanımı ile “Osmanlı Hanedanı”ndaki kayıtları “Osmanlı Hanedan Defteri”ne kaydolan “Hanedan reisi” kullanımını birbirlerinden farklıdır.