osmanli-nin-1-dunya-savasi-na-girisinin-perde-5734496_o
Osmanlı I. Dünya Savaşı’na Neden Girdi ?

Osmanlı Devleti 19.yüzyılda milliyetçilik akımından etkilenmeye başladı. Osmanlı ülkesindeki azınlıklar bir bir bağımsızlık ilan etmeye başladılar. Buda Osmanlının toprak kaybetmesi anlamına geliyordu. Özellikle Trablusgarp ve Balkan Savaşını kaybeden Osmanlı Devleti büyük toprak kayıpları yaşadı. 1900’lü yılların başından itibaren dünya devletleri arasında bloklaşmalar başladı. Bir tarafta itilaf bloğu adıyla İngiltere, Fransa, Rusya bulunurken diğer tarafta da ittifak bloğu adıyla Almanya, Avusturya-Macaristan, İtalya bulunuyordu. 1914 yılına gelindiğinde ise dünya bir bir kaosa sürüklendi. Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinand’ın sırplı bir milliyetçi tarafından öldürülmesi I. Dünya Savaşı’nı başlattı.Savaş başladığında Osmanlı itilaf devleri yanında savaşa girmek istedi ancak,itilaf devletleri Osmanlı’yı savaş sonunda paylaşılacak bir sömürge devleti olarak gördükleri için Osmanlı’yı yanlarına kabul etmediler. Bu durum sonrasında Alman-Osmanlı yakınlaşması gerçekleşti. Osmanlı iki şey için bu savaşa girmek istiyorudu.
1- Kaybettiği toprakları geri almak
2- Siyasi yalnızlıktan kurtulmak

Peki Almanya, güçsüz Osmanlı Devletini neden kendi yanında savaşa sokmak istedi?
1- Osmanlının stratejik konumundan yararlanmak
2- Halifenin dini gücünden yararlanmak
3- İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek
4- Cephe sayısını arttırarak Avrupa’da kendi yükünü hafifletmek
Osmanlı Devletinin Savaşa Girişi
Osmanlı Devleti savaş başladığında tarafsızlığını korudu ancak İngilizlerden kaçan iki Alman gemisi Goben ve Breslau boğazı geçerek Osmanlı Devletine sığındı. Osmanlı tarafsız bir devlet olduğu için ya bu gemileri İngilizlere teslim edecekti ya da gemideki mürettebatı tutuklayıp silahlarını sökecekti. Ancak Osmanlı bu iki gemiyi satın aldığını duyurdu ve isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirdi. Bu iki gemi bir gece Karadeniz’e açılarak Rusya’nın Sivastopol ve Odessa limanlarını bombaladı. Bu olay Osmanlı Devletini resmen savaşa sokmuş oldu.

Sercan YILMAZ