osmanl_ordu_te_kilat_
Osmanlı Ordu Sistemi

Osmanlı Devletinde ilk düzenli ordu Orhan Bey döneminde Yaya ve Müsellem ordusu olarak kuruldu. I. Murat döneminde ise Kapıkulu Ocağı (Yeniçeri) kuruldu. Kapıkulu Ocağı devşirmelerde oluşmaktaydı.
Osmanlı’da ordu 2 ana bölüme ayrılmıştır.
Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri.
Kara Kuvvetleri ise kendi içinde Kapıkulu Ordusu, Eyalet Ordusu ve Bağlı Beylik ve Devletlerden gelen askerler olarak 3 bölüme ayrılır.
KARA ORDUSU
Kapıkulu Ordusu
PİYADELER
Acemi Ocağı:Yeniçeri ordusu için asker yetiştirir.
Yeniçeri Ocağı: Kapıkulu ordusunun en önemlisidir. Ordusunun merkezini oluştururlar. Barış zamanı sarayı ve padişahı korumakla görevlidirler.
Cebeci Ocağı: Ordunun silahlarıyla ilgilenirler.
Topçu Ocağı: Görevleri top döküp kullanmaktır.
Top Arabaları Ocağı: Top arabaları yapar ve topları taşırlar.
SÜVARİLER
Sipah ve Silahtar: Savaş sırasında padişahın çadırını korular.
Sağ ve Sol Garipler: Ordunun ağırlıklarını taşır hazineyi korurlar.
Sağ ve Sol Ulufeciler: Saltanat sancağını taşır ve korurlar.
Eyalet Askerleri
Tımarlı Sipahiler : Tımar sahiplerinin besledikleri ve tamamı Türklerden oluşan askerlerdir.Ordunun sağ ve sol tarafında dururlar ve merkeze gelebilecek saldırıları engellerler. Ordunun en kalabalık kısmını oluştururlar.
Akıncılar: Ordunun önünde bulunan atlı birliklerdir. Keşif bölüğü görevi görürler.
Azaplar: Ordunun en önünde bulunurlar.Yerleşim birimlerinin güvenliğinin sağlanması ve kalelerin savunulması gibi görevleri yerine getirirler.
Bağlı Beylik ve Devletlerden Gelen Askerler
Özerk yapıya sahip olan ancak ancak merkez olarak Osmanlı’ya bağlı olup savaş zamanında asker gönderirler.
DENİZ KUVVETLERİ
Osmanlı Devleti ilk donanmasına Karesioğulları beyliğini ele geçirerek sahip olmuştur. Fatih Sultan Mehmet döneminde geliştirilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Osmanlı Devleti denizcilikte altın çağını yaşamıştır. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı Donanmasının en ünlü komutanlarından biridir.

Sercan Yılmaz