turan taktiği
Turan Taktiği

Türk Ordusu genellikle atlı birliklerden oluşur ve 3 kısıma ayrılırdı sağ-sol kanatlar ve merkez. Ordu bu özelliğini Mete Han zamanında onluk sistem ile kazanmıştır.Bu ayrım savaşlarda orduya çok iyi manevra hakimiyeti de kazandırmıştır. Turan taktiği ise Türklerin en eski ve yaygın savaş taktiğidir. Bu taktik ile sayıca fazla olan ordular rahatça mağlup edilmiştir. Savaş sırasında merkeze bağlı birlikler düşmana saldırır ve düşmanı pusuya çekebilmek için ricad(geri çekilme) yaparlar bu çekilme sırasında sağ ve sol kanat arkadan gelen düşmanı saracak şekilde açılmaya başlar. Çember içine alınan düşman ordu atlı okçular ile imha edilmeye başlanır. Şunu da unutmamak gerekir oluşan hilal şeklinde düşman tam bir çember içine alınmaz çünkü sıkışan kedi aslana döner amaç orduyu tamamen yok etmek değil teslim olmasını sağlamaktır. Turan Taktiği, Sahte Ricad, Kurt Kapanı,Hilal Taktiği gibi isimlerle de bilinir. Sultan Alparslan Malazgirt Savaşını, Kanunu Sultan Süleyman ise Mohaç Meydan Muharebesini bu taktikle kazanmıştır.

Sercan YILMAZ