vakvak1
Vakay-i Vakvakiye ( Çınar Olayı )

17.yüzyılda Sultan IV. Mehmet döneminde gerçekleşen bir olaydır. Sadrazam Süleyman Paşa devletin para sıkıntısını giderememiş ve askerin maaşını ödeyememiştir. Sonra ki süreçte askerlerin maaşı ayarı düşük akçeyle ödenmiş bu da askerle esnaf arasında sorun çıkmasına neden olmuştur. Girit’ten gelen yeniçerilerde 9 aydır maaş alamadıkları için asker yasaklanmıştır. İsyancilarin başında kaptan-ı derya Mustafa Paşa ve Bostancıbaşı Hasan Ağa bulunuyordu. İsyancılar bu duruma neden olan devlet adamlarının idam edilmesini istiyorlardı. Sultan ayaklanmanın kolaylıkla bastırılamayacağını anlayınca Alay Köşkünde ayaklananların ele başlarını kabul etti. Bunun sonucunda 30 devlet adamı öldürüldü ve cesetleri At Meydanındaki (Sultan Ahmet Meydanı) büyük çınar ağacına asıldı. Bu olay bundan dolayı Çınar Olayı olarak bilinmektedir. İsyancıların ele başları bu olaydan sonra büyük ün salsada 8 Mayıs 1656’da toplantı bahanesiyle divana davet edilerek öldürüldü.

Sercan YILMAZ